Kategori: Folketro, overtro, mystik og religion
Denne kategori handler om middelalderens folketro, overtro, mystik og religion.
 

Det førkristne Norden
Religion og mytologi

Jens Peter Schjødt er doktor i religionsvidenskab på Århus Universitet, og hans hovedområde er det førkristne norden.
Bogen er en god introduktion til mange af de kilder, som ligger til grund for vor viden om religionen før ”danerne blev kristne”. Han går til kilderne med en sympatisk ydmyghed og prøver ikke at stramme skruen for hård i sine tolkninger. En tendens der desværre er hyppig i litteratur, som har den brede befolkning som målgruppe. I forskerdebatter er dette et mindre problem, for her skal man nok blive rettet af, hvis man går for langt.
Ud over at beskæftige sig med den religiøse forestillingsverden prøver han også at belyse ritualpraksis hos nordboerne. Dette er et meget dunkelt emne, idet kilderne er få og i høj grad beskrevet af udenforstående så som Adam af Bremen og Ibn Fadlan.
Bogen indeholder noteapparat, der giver forklaringer på dunkle passager i kilderne, og så en litteraturliste. Begge dele gode redskaber til videre læsning.
Jeg vil anbefale bogen som et seriøst indlæg fra en etableret dansk forsker på området. Og så er det et godt sted at starte  

Anmeldt af: Thomas T (Kimberen)

Forfatter
Jens Peter Schjødt

Forlag
Spektum 1999

ISBN 87-7763-168-4

Sprog
Dansk

 

Fabeldyr og Sagnfolk

Fabeldyr og sagnfolk er en af de bøger som man godt kan springe i, ment på den måde, at da de enkelte kapitler umiddelbart ikke hænger sammen. De over 30 fabeldyr og sagnfolk som bogen beskriver, bliver dybt og detaljerer beskrevet ud fra deres historie, oprindelse, navnekilder og meget meget mere. Det er absolut den mest grundige bog jeg har læst om dette emne, da den let og overskueligt samler en lang række kilder fra hele verdenen. Jeg kan stærkt anbefale bogen til alle som interesserer sig for folketro og fabeldyr - bogen er virkelig spændende læsning!

Tingleder Ragnar

Forfatter:
Bengt Holbek og Iørn Piø

Forlag:
Politikkens Forlag 1967

Skrevet sprog:
Dansk

 

Lægeplanter og trolddomsurter

Her har vi fat I en af mine yndlingsbøger som jeg konstant går og pluklæser i, også selvom jeg har læst den enkelte tekst flere gange tidligere. Bogen behøver ikke at blive læst fra ende til anden, da den beskriver hvilken folketro eller overtro der er eller har været knyttet til de hundrede af planter, urter, træer osv. som bogen beskriver. Bogen går godt i dybden med hver enkelt urts egenskaber, dvs. om urten er nyttig eller giftig og om urten har en historie i folkemedicinen eller lægevidenskaben. Bogen er virkelig spændende læsning, hvis man interesserer sig for den folke- og overtro som knytter sig til botanikken.

Tingleder Ragnar

Forfatter:
Harald Nielsen

Forlag:
Politikkens Forlag 1969

Skrevet sprog:
Dansk