Kategori: Kultur, levevis og historie
Denne kategori er om vikingetidens og middelalderens kultur, levevis og historie.
 

Ett annat 1100 tal
Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark

Bogen tager udgangspunkt i to doktordisputatser af henholdsvis en middelalderhistoriker (Hermanson) og en middelalderarkæolog (Carelli). Bogen bør læses ses som et diskussionsoplæg, idet deres opfattelser af 1100 tallet er meget forskellige. Hermanson (historikeren) lægger vægt på det politiske spil der er opbygget slægtskabsalliancer og venskabsbånd blandt magtfulde mænd i perioden, hvilket er et opgør med det gamle paradigme om, at spillet foregik mellem kongemagt og kirkemagt. I dette perspektiv tolker han fx Saxo. En konsekvens heraf bliver dog en beskrivelse af et samfund der ikke udvikler sig. Næsten modsat beskriver Carelli (arkæologen) et samfund i rivende udvikling og med en nærmest kapitalistisk tankegang i visse kredse.
Udover et uddrag af de to herres doktordisputatser indeholder bogen også en række artikler skrevet af andre historikere og arkæologer om vidt forskellige emner. Faktisk en præsentation af de forskellige forskers interesseområder.
Bogen repræsenterer noget af den nyeste forskning om 1100 tallets Danmark, og på denne måde må bogen siges at være særdeles relevant. Men et kæmpe problem for forskningen af middelalderen, mener jeg, er at historikere og middelalderarkæologer sjældent supplerer hinanden og sjældent arbejder sammen. De arkæologiske fund og tolkningen heraf har god hjælp af skriftlige kilder og omvendt. Dette ideal skal man lede længe efter i bogen. Den er ikke et samarbejdsprojekt mellem de to fag, hvilket jeg godt kunne have ønsket mig.
Men på trods af dette havde jeg stor fornøjelse ud af at læse den. Dog skal det siges at en del af artiklerne er på svensk, hvilket jeg lige skulle vænne mig til.

Anmeldt af: Thomas T (Kimberen)

Redaktion
Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders

Forlag
Makadam Förlag 2004

ISBN 91-7061-001-0

Sprog
Dansk og Svensk

 

Viking og Hvidekrist
Norden og Europa 800 - 1200

Denne bog er egentlig hovedkataloget til Nationalmuseets vikingeudstilling i 1992. Bogen indeholder 616 fotograferede genstande som nøje er beskrevet. Der ud over indeholder bogen 222 sider med viden om norden- og Europas historie, kultur, mytologi og religion, håndværk, våben og meget meget mere. Bogen bliver af mange set som bibelen for Vikinge re-enactors, da dens omfattende samling af beskrevne genstande ikke kender sit lige i andre bøger om vikingetiden og tidlig middelalder. Bogen er på 428 store sider og indeholder også en årstalsliste for norden og Europa.

Interesserer man sig for vikingetiden og tidlig middelalder, så er det et must, at man bør eje bogen.

Tingleder Ragnar

Redaktion:
Else Roesdahl

Forlag:
Nordisk Ministerråd og forfatterne
1992 København, 2. oplag 1993

ISBN 87-7303-556-4

Skrevet sprog:
Dansk, svensk og norsk