Kategori: Kamp, våben og rustninger
Denne kategori omhandler historiske våben, kampudstyr, rustninger, kampteknikker og krig.
 

ARMS & ARMOR OF THE MEDIEVAL KNIGHT
– An illustrated History of Weaponry in the Middle Ages

Denne bog er en god introduktion hvis man gerne vil lære noget omkring våben og rustninger i middelalderen. Jeg har personligt haft meget fornøjelse af at læse den.
Som det første gives der en beskrivelse af begrebet ridder; hvor kommer det fra og hvordan har det udviklet sig. De efterfølgende kapitler beskriver forskellige perioders (11.-16. århundrede) rustninger og våben, hvordan de er lavet, forandret/udviklet og hvorfor. Endvidere kommer bogen ind på hvor de vigtigste udviklingsområder har været. Der gives eksempler på historiske begivenheder der har medvirket til udviklingen og eksempler på diverse historiske personers personlige udrustning og hvor meget de har haft i våbenkamrene. Det sidste kapitel handler om turnerings kamp.
Bogens mange billeder og illustrationer er i sig selv interessante (170 sort / hvid og 150 farve illustrationer). Endvidere er der bag i bogen en stor glose beskrivelse, som er utroligt gavnlig når man fx skal have sat navn på forskellig rustninge dele. Sidst men ikke mindst er der et mindre appendiks der giver en beskrivelse af detaljer i fremstillingen af udvalgte våben og rustninger.

Aslak

Forfatter:
David Edge & John Miles Paddock

Forlag:
Crescent Books, New York 1996

ISBN 0-517-10319-2

Skrevent sprog:
Engelsk