Tidslinie - dansk middelalderen anno 1066 til 1536

Alaburs Laug reenacter dansk senmiddelalder anno 1400 -1500.

 

Større begivenheder

1103 Ærkebispedømmet i Lund oprettes
1103/4-1137 Asser Ærkebiskop
1131 Knud Larvad dræbes
1134 Slaget ved Fodevig
1137-1177 Eskil ærkebiskop
1157 Slaget på Grathe Hede
1161-68 Ærkebiskop Eskil i eksil
1169 Arkons og Rügen erobres
1178-1201 Absalon ærkebiskop
1185 Venden erobres
1201-1222 Anders Sunesen ærkebiskop
1219 Slagevet ved Lyndanis, Estland erobres
1241 Jyske lov
1260 Holstensk angreb på Danmark
1261 Slaget på Lohede
1289-1295 Krig mellem den danske og norske konge
1301 Rostock erobres
1332 Skåne under den svenske konge
1340 Grev Gerhard af Holsten dræbes i Randers
1346 Danmark sælder Estland til Den Tyske Orden
1347 Valdemar Atterdag på pilgrimsrejse til Det Hellige Land
1360 Skåne erobres
1361 Øland og Gotland erobres
1362-64 Krig mellem Danmark og Hansestæderne
1367-69 Krig mellem Danmark og hansestæderne
1370 Stralsundfreden, Skåne pantsættes til hansestæderne
1385 Skåne gives tilbage af Hansestæderne
1404 De holstenske grevers nederlag i Ditmarsken
1422 Den store købstadsforordning
1427 Lybsk flåde angriber Danmark
1450 Unionsforhandlinger mellem Sverige og Danmark
1460 Chr. 1 hertug af Slesvig og Holsten
1479 Kbh. universitet indvies
1502 Sverige løsriver sig fra Unionen
1502 Oprør i Norge slås ned

1520 Blodbadet i Stockholm
1521 Gustav Vasa gør oprør
1523 Oprør mod Christian 2.
1523-1560 Gustav Vasa konge i Sverige
1523 Godsejerne hals- og håndsret over fæstebønderne
1530 Billedestorm i Vor Frue Kirke
1534-36 Grevens Fejde

 

Kongerækken i middelalderen

1047-1074 Svend 2. Estridsen konge
1074-1080 Harald 3. Hen
1080-1086 Knud 4. Hellige
1086-1095 Oluf 1. Hunger
1095-1103 Erik 1. Ejegod
1104-1134 Niels
1134-1137 Erik 2. Emune
1137-1146 Erik 3. Lam
1146-1157 Svend 3. Grathe, Knud 5. og Valdemar 1. den Store
1157-1182 Valdemar 1. den Store
1182-1202 Knud 6.
1202-1241 Valdemar 2. Sejr
1241-1250 Erik 4. Plovpenning
1250-1252 Abel
1252-1259 Christoffer 1.
1259-1286 Erik 5. Glipping
1286-1319 Erik 6. Menved
1320-1326 Christoffer 2.
1326-1329 Valdemar 3.
1329-1332 Christoffer 2.
1332-1340 Ingen konge(Danmark pantsat til de Holstenske Grever)
1340-1376 Valdemar 4. Atterdag
1376-1387 Oluf 3.
1387-1412 Margrete 1.
1412-1439 Erik 7. af Pommern
1440-1448 Christoffer 3. af Bayern
1448-1481 Christian 1.
1481-1513 Hans

1513-1523 Christian 2.
1523-1533 Frederik 1.
1534-1559 Christian 3.